Velnarjeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: +386 1 517 1 517, fax: +386 1 517 1 518
e-pošta: bene.commerce@bene.si
Spletna stran je v prenovi.